[234 / 17.03.2017] Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за издадени протоколи от НЗОК

ДО УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДО НАДЗОРЕН СЪВЕТ НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ,

[215 / 30.10.2015] – Становище проект за изменения на НЗОК за лечение с биологични лекарства

До Националната здравноосигурителна каса София, ул. Кричим № 1 от Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит -АПРА” адрес София, ж.к. Лагера, бл. 55, вх. Б, ап. 19 от Българско Сдружение на болните от болестта

[210 / 07.10.2015] ЗДОИ до НЗОК за одобрени протоколи за лечение с биологична терапия през 2015г.

БСБББ - АС Изх. № 210 / 06.10.2015г. НС Вх. № НС-12-00-31 / 07.10.15 НЗОК Вх. № 24-03-84 / 07.10.15 ДО
 УПРАВИТЕЛ НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДО
 НАДЗОРЕН СЪВЕТ НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКО

[203/18.06.2015] – Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

203/18.06.2015г. ДО Д-р Глинка Комитов Директор на НЗОК КОПИЕ ДО Д-р Николай Ингилизов Директор Дирекция „ Лекарственипродукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане"                                                              Относно: Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

Какво да направя ако протокола за лечение е забавен от НЗОК?

Ако протокола за лечение ви е забавен от НЗОК повече от 1 месец (за тези, които са за продължение) или повече от 2 месеца (за тези, които са за започване) от датата на подаване в