Home » Archive

Articles tagged with: хумира

Featured, Headline, Новини »

[19 Feb 2015 | No Comment | ]
Какво да направя ако протокола за лечение е забавен от НЗОК?

Ако протокола за лечение ви е забавен от НЗОК повече от 1 месец (за тези, които са за продължение) или повече от 2 месеца (за тези, които са за започване) от датата на подаване в РЗОК, препоръчваме да подадете ЖАЛБА.
Образец на жалбата може да изтеглите от този линк – http://bg.spondylitisbg.org/wp-content/uploads/2015/02/jalba_nzok_protokol_5_20150219.doc

Ако внесете жалбата лично в НЗОК, тогава е задължително да вземете входящ номер; Добра практика е да поискате да ви поставят входящ номер върху копие от жалбата.
Ако решите да изпратите жалбата по пощата, тогава е задължително да го направите с обратна разписка;

Важно: …

Featured, Headline, Новини, Официална кореспонденция »

[17 Dec 2014 | No Comment | ]
[193 / 17.12.2014] – Писмо до ИАЛ получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

изх. № 193 / 16.12.2014г.
До
ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ
 
Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.
 
Уважаема доц. Стоименова,
Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска …

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[1 Jul 2014 | No Comment | ]
[177 / 30.06.2014] Становище до НЗОК относно лечението на хора с болест на Бехтерев

изх. № 177 / 30.06.2014г.
НС-12-00-113/01.07.14г.
НЗОК 15-02-37/01.07.14г.
До:
Д-р Бойко Пенков
Председател на НС на НЗОК
Членовете на
Надзорния съвет на НЗОК
Д-р Румяна Тодорова
Управител на НЗОК
СТАНОВИЩЕ
 
Относно: Лечението на хора с болест на Бехтерев в България.
 
Уважаеми д-р Пенков,
Уважаема д-р Тодорова,
Уважаеми членове на Надзорен съвет,
Според медицинските специалисти по ревматология отговорящи за нашето заболяване, биологичното лечение е единствената доказана терапията, която забавя и спира възпалителният процес при болест на Бехтерев.
За нас е важно, хората с болест на Бехтерев да имат достъп до всеки вид медикаментозно лечение, което може да спре възпалителният процес водещ до физическа болка и тежки необратими …

Featured, Новини »

[26 Feb 2014 | One Comment | ]
[В сила от 01.03.2014г.] Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ

В сила от 01.03.2014г. , и качени на сайта на НЗОК са новите “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ”.
Внимание! При подаване на документи се уверете, че вашият ревматолог има последните изисквания на НЗОК.

Изтеглете новите изисквания директно от сайта на НЗОК като натиснете тук.

Featured, Новини, Официална кореспонденция »

[22 Aug 2013 | No Comment | ]
Отговор НЗОК – Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013]

Отговор на НЗОК – Изисквания на НЗОК при лечение на анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ [150 / 13.05.2013] [15-02-24/13.05.2013]

Свали отговора в PDF