Tag: цзпз

  • Становище на ЦЗПЗ за проблемите на хора с ревматологични заболявания

    Становище на ЦЗПЗ пред международната конференция „Лечение и живот на хората с ревматологични заболявания в България“ Достъп до лекар специалист В България има 85  лекари със специалност по ревматология и едва 11 със специалност по детска ревматология. В 5 области на страната няма нито един лекар със специалност по ревматология, сключил договор с НЗОК. 7…

  • В брой 1 на Информационен бюлетин четете…

    [download id=”15″] В брой 1: март-април 2012г. Наредба за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност; България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН; Подробности за реда за отпускане на пенсии; Кои са санаториумите, които можете да посетите по програмата на НОИ през 2012-та; ЦЗПЗ учреди сти-пендии за млади лекари на името на…