Tag: членство в asif

  • Пълноправно членство в ASIF

    Приложено е официалното писмо, което получихме от ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) за приемането ни за пълноправни членове. В ASIF членуват организации от: Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, Канада, Хърватска, Чехия, Дания, Франция, Германия, Великобритания, Унгария, Иран, Ирландия, Италия, Япония, Холандия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тайван, Турция, Украйна, САЩ, Индия и Русия.