Банкова сметка

За превеждане на членски внос, дарения и други цели използвайте банкова сметка на сдружението.

получател: БСБББ – АС
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG54 FINV 9150 1204 3205 99
ПИБ АД

Винаги при изпращане на паричен превод пишете кой и за какво превежда пари по сметката на сдружението.