Д-Р АНГЕЛ ПОПОВ: КОЛАБОРАЦИЯТА МЕЖДУ ОПЕРАТОРА, ФИЗИОТЕРАПЕВТА И КИНЕЗИТЕРАПЕВТА Е КЛЮЧОВА ПРИ БЕХТЕРЕВ

Д-р Ангел Попов:  Колаборацията между оператора, физиотерапевта и кинезитерапевта е ключова при Бехтерев

Рехабилитацията след артропластиката на пациентите, страдащи от болестта на Бехтерев, започва още на следващия ден.

Колаборацията между оператора, физиотерапевта и кинезитерапевта трябва да бъде пряка. Операторът знае как е поставена ставата и трябва да даде указания за раздвижването.  

След артропластика пациените нямат болки, а обемът на движенията е увеличен

Последните проучвания, в които са взели участие 96 пациенти, показват, че след интервенцията те нямат болка, а обемът на движенията им е увеличен. На 5-тата година преживяемостта на ставните компоненти е на 98%, а на 10-тата – около 78%. При 13 случая се забелязва разхлабване на ставата и е направена ревизия. При двама е сменена ацетабуларната компонента, при 9 – феморалната, а при двама и двете. Операторът в зависимост от цялостното положение на пациента решава какво да се направи.

Целта на медицинския екип е след операцията пациентът с Бехтерев да продължи нормално да изпълнява своите ежедневни ангажименти, да се адаптира и да се впише в обществената среда.

В МБАЛ „Люлин“ в София пациентите с болест на Бехтерев имат възможността да се консултират напълно безплатно с ревматолог, ортопед, физиотерапевт и да получат отлично лечение.