ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЪТ ЗА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Мъжете страдат по-често от болест на Бехтерев – това твърдение, валидно преди години, днес не е вярно. Ако предходни проучвания сочеха, че на 10 представители на силния пол, от анкилозиращ спондилит се разболява една жена, то към днешна дата

данните показват равнопоставеност в съотношението.

Съвременните изследвания сочат разпределение мъже – жени 1:1.

  • Как се обясняват тези различия в изследванията преди и сега? 
  • Как полът влияе върху рискът от развитие на болест на Бехтерев?
  • Различно ли боледуват от анкилозиращ спондилит мъжете и жените?
  • Има ли полово диференцирани особености заболяването и съществуват ли специфики в лечението?

Експертните отговори на тези въпроси, вижте във видеото: