КОГА И КАК СЕ ПРАВИ ОПЕРАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ (ВИДЕО)

Кога и как се прави операция при болест на Бехтерев (ВИДЕО)

Преди да се пристъпи към оперативно лечение на пациент с Болест на Бехтерев, трябва да се направи точна оценка на състоянието му.

На първо място е анестезията. При тези болни често има намалена подвижност на шията, ригидна мускулатура, по-трудно отварят устата си, заради което самата интубация е по-трудно осъществима. Затова се използва и фибро-оптична интубация.

При ендопротезиране е най-добре да се постави спинална анестезия, но и тя не е лесно да се извърши заради засягане на лумбосакралния отдел прешлени.

Така че преди да се пристъпи към анестезията, задължително се прави оценка на състоянието на пациента.

За интервенцията е важно и каква терапия използва болният в момента. Доказано е, че при прием на метотрексат, няма опасност от последващи инфекции на тазобедрената става. Докато при биологичните препарати, е доказано, че те имат пряка връзка с появяващите се по-късно инфекции. Те трябва да се спрат преди и по време на операцията. Пациентът трябва да бъде консултиран с ревматолози.

Медиците спорят в каква последователност да се проведе терапията

В последно време има спор кое трябва да се направи първо – дали самата тотална артропластика на тазобедрената става или да се коригират деформитетите в гръбначния стълб. Ако най-напред се смени ставата, се преодолява нейната контрактура, спира болката и се подобрява стойката на пациента. Чак на втория етап, ако въобще се налага, се прави операция на гръбнака.

По-съвременните схващания в медицината обаче предлагат най-напред да се коригира гръбнакът – остеотомия. На по-късен етап се прави операция за подмяна на ставата. Поради кифозата на гръбнака, на следващ етап по-лесно може да се получи предна луксация или ставата да се разхлаби и да се стигне до ревизия.

Затова най-важното е всеки пациент да се прецизира по отделно, а след това лечението да се обсъди с пациента какво очакване има от операцията, какво може да се постигне с нея и до колко ще бъдат ползите за него. Разбира се, трябва да се каже и какви рискове носи операцията при всеки един от терапевтичните подходи.

След интервенцията от огромно значение за болния е рехабилитацията.

Вижте повече във видеото.