Бехтерев послание 2013 #11 – Надявам се, че в бъдеще ще се намерят сили и средства

Послание на Александър Иванов към хората с болест на Бехтерев. Записано по време на 4 години Българско сдружението на болните от болестта на Бехтерев.