Бехтерев послание 2013 #2 – Бъдете зарадени с позитивизъм и се интересувайте за всички новости

Послание на Светослав Серафимов към хората с болест на Бехтерев. Записано по време на 4 години Българско сдръжението на болните от болестта на Бехтерев.