Бехтерев послание 2013 #7 – Можем да дадем много на България

Послание на Йорданка Годинова към хората с болест на Бехтерев. Записано по време на 4 години Българско сдръжението на болните от болестта на Бехтерев.