В брой 1-2 / 2013 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”29″]

  • Информация и консултация;
  • Покана за Общо събрание – БСБББ – АС;
  • Покана за участие в регионален форум ”Сега вече знаете”- ВАРНА
  • Среща на регионалните представители на БСБББ-АС в Пловдив;
  • Календар  на БСБББ за 2013;
  • Проект на ОПРЗБ за подобряване на административното обслужване в клиниките и отделенията по ревматология;
  • Групова рехабилитация – Овча Купел
  • Семинар-”Оптимизиране на нормативната уредба за лекарствена политика извън обхвата на Европейската правна рамка”

[download id=”29″]