В брой 3 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”17″]

 Законови промени насърчават социалното предприемачество
 Нов ред за ТЕЛК при децата
 5 организации за хора с увреждания бяха одобрени за национална представителност
 Безплатен вход на Музей “Борис Христов”
 Приключи пролетната рехабилитация на ОПРЗБ за хора с болест на Бехтерев
 Втора национална среща за хора с болест на Бехтерев
 ОПРЗБ проведе редовно общо събрание
 НПО не приемат отнемане на права и облекчения за хората с увреждания
 Всеки може да се включи в инициативата за Световния ден за борба с артрита
 ОПРЗБ изпраща делегация на Конгреса на ЕУЛАР
 Пациентското крило на ЕУЛАР идва на първо посещение в България

[download id=”17″]