В брой 3 (10) / 2013 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”31″]

  • Последни промени в закони и наредби;
  • Кратко резюме от проведеното общо събрание на БСБББ – АС;
  • За новите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.
  • Резюме регионален форум “Сега вече знаете” Варна 2013;
  • Писмо на ОПРЗБ и БСБББ – АС относно забавени протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ;
  • Писмо на ОПРЗБ и БСБББ – АС относно изискванията на НЗОК за лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ;
  • Писмо относно новите изисквания за за лечение с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ;

[download id=”31″]