В брой 4 на Информационен бюлетин четете…

[download id=”19″]

  • Информационна консултация;
  • Резюме от форум на БСБББ – АС в гр. Русе;
  • Участие на ОПРЗБ в редовен конгрес на EULAR в Берлин;
  • Визита на PARE в София;
  • Ежегоден конкурс на EULAR за есе “Едгар Стейн”;
  • В България подписаха Брюкселска декларация;

[download id=”19″]