Записване за групова рехабилитация в СБР “Мари” – Несебър от 18.08.2015г. (само за 5 човека)

СБР “Мари” гр. Несебър (http://www.sbr-mari.com/), има готовност да приеме 5 човека с болест на Бехтерев за провеждане на групова рехабилитация по клинична пътека 244 от 18.08.2015г.

Условия за провеждане на рехабилитация:
7 дни по клинична пътека 244 по 28 лв на ден + 3 дни свободен прием на 28 лв, (бонус).

Критерий при повече от 5 човека записани:
1. Членство в сдружението;
2. Дата на записване;

Краен срок за записване – 21.06.2015г.