Заявление – декларация за участие в програма за социално слаби пациенти, кандидатстващи за биологично лечение, чрез предоставяне на безплатни тестове за хепатит и туберкулоза

Изтегли декларация от 2018г. с промени относно личните данни съобразени с изискването на GDPR (лични данни). Считано от 09.10.2018г. всички подавани декларации по проекта трябва да бъдат в този вариант.–> Zayavl-Kvantifer_rev.3-blank