Календар 2015 – Групови рехабилитации (анкета)

Попълнете анкетата за да предложите място и дата през 2015 година за провеждане на групови рехабилитации.

Може да направите предложения на този линк – https://docs.google.com/forms/d/1Wg6xrVxK5ndhbcxPireL6LzQKIvthpNENegxbAcDaoA/viewform

Краен срок за предложения: 16.11. 2014г.