Комитетът по правата на човека към ООН публикува препоръките си към България

5. Права на хората с увреждания: 

–       Комитетът е загрижен относно информацията за насилствени и дискриминационни практики срещу деца и възрастни с увреждания в институционална среда, включително лишаване от свобода, физическа и химическа, чрез администрирането на невролептици, имобилизация. Той също така посочва трудностите, на които са подложени институционализираните хора при реинтеграцията си в обществото и липсата на психо-социални рехабилитационни програми за тях. Комитетът препоръчва на България да установи политика на нулева толерантност към насилието и дискриминационните практики по отношение на децата и възрастните с увреждания в институциите, и да предприеме нужните мерки, за да гарантира ефективното и пълно разследване на твърденията за насилие и лошо третиране, както и адекватно преследване и санкциониране на евентуалните извършители.

Всички препоръки на ООН към България може да намерите тук