НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На 9 юни 2011 година в община Ямбол се проведе третият от серия регионални форуми „Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”. Форумът бе организиран от Националната федерация на работодателите на инвалиди, с подкрепата на община Ямбол. Той е част от проекта „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Участници във форума бяха представители на местната власт, държавни институции, бизнеса, както и неправителствени организации на и за хора с увреждания. От страна на НФРИ участваха: Елка Тодорова – председател на НФРИ, доц. Божидар Ивков и Лиляна Елицина – експерти на НФРИ. В работата на форума взе участие и председателят на БСБББ – г-н Живко Янков.
Основната цел на Регионалния форум е повишаване на интереса на бизнеса към заетостта на хората с увреждане (в т.ч. и на хората с Бехтерев) като основна социална технология за социално включване. Представена бе новата социална услуга за електронно посредничество и асистиране, както и сайта „Бюро за посредничество и асиситиране на хора с увреждания” (http://buro.nfri.bg/). На форума бяха представени и различните възможности за разкриване на работни места, на нормативната и икономическата среда, както и различни мерки и програми, подпомагащи работодателите в процеса на наемане и задържане на работа на хора с увреждания.
Всички заинтересовани могат да намерят на сайта на Бюрото:
1) Наръчник за хора с увреждания: „ДА СИ НАМЕРИМ ПОДХОДЯЩА РАБОТА ЧРЕЗ УСЛУГАТА „ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АСИСТИРАНЕ, ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ”
2) Наръчник за работодателя: „ДА НАЕМЕМ НА РАБОТА ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ
Освен това сайта предоставя множество други разнообразни социални услуги в сферата на професионалната рехабилитация: трудово посредничество и асистиране, информационно-консултантстки услуги, професионално ориентиране, обучение и др.

В материала са използвани данни от www.framar.bg от: Фокус – информационна агенция, Национална федерация на работодателите на инвалиди.

БСБББ