Отговор Министерство на здравеопазването отностно проследяване на хората с ревматични проблеми в България [изх. 155 / 09.09.2013г.]

Отговор на Министерство на здравеопазването писмо внесено от БСБББ – АС, ОПРЗБ и АПРА отностно проследяване на хората с ревматични проблеми в България. Писмото е внесено и в НЗОК, БДР и БЛС.

155-mz_skrining

[download id=”38″]