Покана за Общо събрание на 04.06.2016г.

Покана за Общо събрание публикувана в Брой 28, 8.4.2016 г. на Държавен вестник.

Място: гр. София, ул. Княз Борис 73 (зала 73) на 04.06.2016г. от 13:00ч.

Пълен текст на поканата:

Screen Shot 2016-04-16 at 18.35.50