Пушачите се подобряват по- слабо от лечението с антиTNF (биологични) лекарства в сравнение с непушачите

smokingПациентите с аксиален спондилоартрит, които пушат и имат повишени нива на С- реактивен протеин се подобряват по- слабо от лечението с антиTNF в сравнение с непушачите, съобщават швейцарски изследователи.

Въздействието на тютюнопушенето върху отговора към лечението е добре известно при пациентите с ревматоиден артрит, но отскоро се обръща внимание  на ефекта му при пациентите с аксиален спондилоартрит.

В това проучване, обхващащо 698 пациента с доказан аксиален спондилоартрит, които се лекуват с първия си антиТНФ, е изследван ефектът на тютюнопушенето върху отговора към лечението чрез измерване на BASDAI и ASDAS година по- късно, като се отчитат допълнителните значими фактори като пол, обем на физически упражнения, възраст и продължителност на заболяването (Ann. Rheum. Dis. 2015 Feb. 9 [doi:10.1136/annrheumdis-2013-205133]).

Dr. Adrian Ciurea от University Hospital Zurich и неговите сътрудници установяват, че пациентите, които имат повишени нива на С- реактивен протеин и пушат, постигат значително по- слабо намаление на BASDAI и ASDAS след преминаване на терапия с антиТНФ в сравнение с непушачите (0.75 BASDAI и 0.69 ASDAS, P = .005 and P = .001, respectively).

Шансовете за постигане на 50% подобрение в BASDAI или критериите на ASAS за 40% подобрение след едногодишно лечение са били значително по- ниски при пушачите в сравнение със непушачите (odds ratio, 0.54; P = .03; and OR, 0.43; P = .004, respectively).

Тютюнопушене в миналото не е имало изявен ефект върху отговора към лечението, според изследователите.

Механизмите на влиянието на тютюнопушенето са неясни, като е възможно да са свързани с нарушаване на фармакокинетиката на антиТНФ или пушенето да повишава нивата на болка или да намалява снабдяването на тъканите с кислород, предполагат изследователите.

Пациентите в проучването са част от Swiss Clinical Quality Management Cohort 2005-2014. Почти две трети са пушачи (62%), 38%- непушачи.

Превод: А.М.

By: NICOLA GARRETT , Източник