Само 82-ма ревматози се грижат за над 100 хиляди болни

Репортаж за недостъгът на ревматолози в България. В 10 области няма нито един ревматолог. Интервю на Бойко Бойчев за предизвикателства на хората с болест на Бехтерев произтичащи от малкият брой специалисти.

Източник: телевизия bbt