Предложение НЗОК – отлагане издаване на протоколи [92/18.03.2011]

изх. № 92 / 18.03.2011
МЗ вх. № 63-00-37/23.03.2011
НЗОК вх. № 15.02-2/23.03.2011

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДО ДИРЕКТОРА
НАЦИОНАЛНО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ – АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ

Уважаема госпожо Директор,

Обръщаме се към Вас по повод възникнали проблеми с получаването на протоколи за лечение с антицитокинови лекарствени продукти за болни от болестта на Бехтерев.
Членове на сдружението, които кандидатстват пред НЗОК за продължаване на лечение с антицитокинови лекарствени продукти (протокол 1Б) наскоро бяха уведомени с писма, че се отлага вземането на решението за отпускане на лекарствата с мотива: “Не са представени контролни изследвания след завършване на курса на лечение“
Имайки предвид естеството на терапията с антицитокинови лекарствени продукти считаме, че е недопустимо да се отлагат решения или да се изисква от пациентите да представят изследвания след изтичане на 180 дневният срок на протокола. Съображенията ни са следните:

  1. Двата медикамента, с които се лекуват пациенти с болест на Бехтерев се закупуват в аптеките, на база на издаденият от НЗОК протокол, на всеки 30 дена. Тоест по протокол всеки има право да получи 6 опаковки от съответният медикамент. Сметките показват, че при положениe, че пациентът  закупи първата опаковка на първият ден от получване на протокола, то последната трябва да бъде закупена  на 151 ден. Това автоматично означава, че остават 29 дена в който той няма да има лекарство.
  2. Срокът, в който НЗОК издава протокол за продължение на лечение с антицитокинови медикаменти е 30 дена.
  3. Екпертни лекарски комисия заседават един ден от седмицата, и то само в градовете София, Пловдив и Варна. Това означава, че в най-лошия случай пациента може да загуби 7 дена, докато мине такава комисия.
  4. Екпертни лекарски решения се издават в 7 (седем) дневен срок след явяването пред експертна лекарска комисия.

Взимайки под внимание горепосочените данни можем да заключим, че пациент може да остане без лекарство за 73 дена без да има никаква вина и така да му се прекъсне терапията поради административни причини. Искаме да Ви обърнем внимание върху опасността от създаване на антитела в организма срещу лечението и така то може да стане неефективно. Все пак биологичните средства са специфични медикаменти и приемът им крие съществени рискове. Сред пациентите има и такива, които не се повлияват от два или повече такива медикамента. Трябва да се има предвид и фактът, че без лечение заболяването започва да прогресира, което е проблем не само от здравословен, но и от психологически характер и за болния, и за неговите близки.

Нашите предложения са следните:

  1. В изискванията за лечение с антицитокинови лекарствени продукти да се упомене, че пациента може да кандидатства за продължение на лечение с антицитокинови медикаменти пред експертна лекарска комисия, след закупуването на последната опаковка от предписаното му лекарство тоест още на 151-ят ден от протокола.
  2. Срокът за издаване на протокол от НЗОК за продължаване на терапията с антицитокинови лекарствени продукти (протокол 1Б) да бъде 14 дена. Целта е да се направи всичко възможно лечението на пациента да не се прекъсва поради административни пречки.

Надяваме се че, горепосочените от нас данни ще бъдат взети под внимание и ще бъдат направени съответните корекции в изискванията за продължение на лечение с антицитокинови лекарствени продукти.
Ръководството на БСБББ – АС изразява своята готовност за участие и предложения по проблема за условията за лечение на болни от болестта на Бехтерев.

18.03.2011г.
София
С уважение,
Боряна Ботева
/зам. председател БСБББ – АС/

ИЗТЕЛИ ЖАЛБАТА В PDF ТУК