Запитване НЗОК [15-02-2 / 19.01.2011] за имунологични прегледи

НЗОК вх. № 15-02-2/19.01.2011

изх. № 86 / 18.01.2011

ДО НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ЗАПИТВАНЕ

БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

Уважаеми г-не/г-жо,

С цел подобряване на информираността на пациентите с болест на Бехтерев, което е автоимунно заболяване, бихме искали да получим подробности за имунологични прегледи, които се поемат от НЗОК.

Към кои специалисти пациентите могат да се обърнат за такива направления, какви изследвания се поемат и колко пъти в годината пациентите могат да се консултират с имунолог.

Има ли други ревматологични заболявания, за които Здравната каса също предоставя такива направления и кои са те?

С уважение,

Боряна Ботева

Зам.-председател

на БСБББ-АС


Comments

One response to “Запитване НЗОК [15-02-2 / 19.01.2011] за имунологични прегледи”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *