Отговор Изпълнителна агенция по лекарствата – [193 / 17.12.2014] – Писмо до ИАЛ получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

Запознайте с отговор на Изпълнителна агенция по лекарствата относно писмо за получени и отказани уведомления за износ на лекарства използвани в лечение на болест на Бехтерев.

[download id=”73″]

193_IAL_reply 193_IAL_reply2 193_IAL_reply3 193_IAL_reply4 193_IAL_reply5 193_IAL_reply6 193_IAL_reply7 193_IAL_reply8

[download id=”73″]