Отговор Министерство на здравеопазване – [195 / 17.01.2015] Писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015

Запознайте се с отговор на Министерство на здравеопазването по повод писмо относно промени в кп 241 и 244 в НРД 2015.

195_MZ_reply[download id=”72″]