Отговор на [182 / 04.08.2014] – Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ

Запознайте се с отговор на НЗОК относно запитване на сдружението:

  1. Колко са българските пациенти с Болест на Бехтерев, които се лекуват с биологични лекарства, реимбурсирани от НЗОК към момента?
  2. Предвидени ли са средства от страна на НЗОК за заплащане лечението на пациентите с Болест на Бехтерев за цялата бюджетна 2014 г.?
  3. Има ли възможност НЗОК да плаща след м. семптември 2014 г. в аптечната мрежа скъпоструващи лекарства за лечение на хора с болест на Бехтерев?
  4. Очакват ли се забавания на плащания от страна на НЗОК към аптечната мрежа на скъпоструващи лекарства за лечение на хора с болест на Бехтерев след м. септември т.г. и ако да-в какъв период се предвижда да е забавяне на плащането?
  5. Има ли израбен план за непрекъсване на получаване от аптечната мрежа за хората с болест на Бехтерев на скъпоструващо лечение след м. септември т.г.?

Запитването може да видите на този линк.

 

SKMBT_C25214092914020-page-001

SKMBT_C25214092914021-page-001

 

[download id=”64″]