Отговор НЗОК за увеличаване на броят на направления по клинична пътека 244

Отговор на НЗОК по повод Писмо за увеличаване броя на хоспитализациите по КП 244 за болните с възпалителни ставни заболявания [120 / 02.10.2012]