Отговор НЗОК във връзка с писмо на БСБББ – АС (изх. 146) относно Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ в сила от 15.03.2013г.

scan 17-6-2013 23h54m18s

изтегли в PDF

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *