Писмо до НЗОК относно промяна на МКБ при ревматологичните заболявания [161 / 25.11.2013]

ФБПФ Изходящ номер: 000055
БСБББ – АС Изходящ номер: 161 / 25.11.2013г.

НЗОК Входящ номер: 15-99-17 / 25-11-2013

Дата: 25.11.2013

ДО:

Д-Р  РУМЯНА  ТОДОРОВА

УПРАВИТЕЛ  НА  НЗОК                                                      

                                                   

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА  МАРГАРИТА  ГРОЗДАНОВА

ДИРЕКЦИЯ  ЛЕКАРСТВЕНА 

ПОЛИТИКА  КЪМ   НЗОК  

                                                    

П И С М О

 

ОТ:

ИВАН  ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ФЕДЕРАЦИЯ  „БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ  ФОРУМ”

 

ЖИВКО  ЯНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

„БЪЛГАРСКО  СДРУЖЕНИЕ  НА БОЛНИТЕ  ОТ  БОЛЕСТТА НА  БЕХТЕРЕВ“

 ОТНОСНО:  Промяна на МКБ при ревматологичните заболявания и получаване на протоколи при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната    помощ.

Уважаема д-р Тодорова,

Федерация „Български пациентски Форум“ (ФБПФ) и „Българско Сдружение на Болните от болестта на БЕХТЕРЕВ“ (БСБББ) се обръщаме към Вас , за да разберем дали ще има проблеми по издаване на протколи от НЗОК за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ при смяна на МКБ кодове за някои ревматологични заболявания.

Имаме притеснения, че аптеките няма да имат възможност да изписват лекарства на хора, които се лекуват с горепосочените протоколи след въвеждане на новите МКБ кодове. Не мислим, че е необходимо да Ви казваме, какво означава за тези пациенти забавянето на приема на медикаментите им.

Въпросите, на които бихме искали да получим ясни отговори са:

  1. Какво става с вече издадените протоколи с вписани старите МКБ кодове и заболявания, които важат още няколко месеца, включително и след влизането на новите кодове на 1-ви декември?
  2. Ще има ли гратисен период и ако да – до кога?
  3. Ако трябва да се корегират кодовете и диагнозите в тези протоколи, кой ще има правото на това (РЗОК, ОПЛ или ревматолог) и как точно ще става това?
  4. Кои кодове и кои заболявания да бъдат вписвани в протоколите на пациентите одобрени от експертните комисии след 1-ви декември – новите от ПЛС (МКБ10) или старите фигуриращи в критериите на НЗОК (МКБ9)?
  5. Кога ще бъдат обновени и съответните критерии?

Надяваме се, че осъзнавате ясно нашите притеснение и затова настояваме да получим официално уверение и ангажимент от Ваша страна, че НЗОК ще гарантира да няма прекъсване на лечение и невъзможност за издаване на протоколи по административни причини, което би застрашило здравето и живота на българските граждани с ревматологични заболявания!

С Уважение:

Иван Димитров

Председател на УС на ФБПФ

[download id=”39″]