Становище на БСБББ – АС до НЕЛК във връзка с разчитането на дигитални ренгенови снимки

изх. № 95 / 05.04.2011
НЕЛК вх.  № 248 / 08.04.2011

До Директора на НЕЛК

Д-р К.Райчев

СТАНОВИЩЕ

от

Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Уважаеми д-р Райчев,

По повод на отговор от ваша страна на писмо от Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев с изх.номер I 1532 от 24.03.2011 г., Ви информираме, че става дума за ТЕЛК за общи заболявания – София област – 2310 в УМБАЛ “Св.Анна”, София. Тъй като са подавани сигнали и от други пациенти, настояваме за проверка по случая от Ваша страна, както и за повече прозрачност относно обурудването и проблемите на ТЕЛК във връзка с разчитането на дигитални рентгенови снимки.

София, С уважение,

05.04.2011 г.

Боряна Ботева
(Зам.-председател  УС  БСБББ-АС)