[163/13.01.2014г.] Писмо относно Клиника по ревматология МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД

изх. № 163 / 13.01.2014г.

вх. № 290008 / 15.01.2014г. – МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА

вх. № ПГ 428-00-3 / 14.01.2014г. – ЗК в НС

вх. № 63.00.4 / 14.01.2014г. – Министерство на здравеопазването

До:

ПРОФ. Д-Р ПЕТРАНА ЧАКЪРОВА
МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – СТАРА ЗАГОРА

Д-Р  ТАНЯ  АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Копие до:

Д-Р  НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  КОМИСИЯ  ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРИ 42-рото  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Относно: Клиника по ревматология МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД

 

Уважаема г-жо Министър,
Уважаема  проф. Чакърова,

Обръщаме се към Вас обезбокоени от факта, че е взето решение да се закрие Клиниката по ревматология на заседаниено на Медицинския съвет на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД на 12 декември 2013г. Вследствие на това ще се затрудни силно достъпът до качествено лечение на хора с ревматични заболявания в югоизточния регион на България. Считаме, че решението прави невъзможно провеждането на нормален лечебен процес на хората, които имат нужда от медицински специалисти – ревматолози. Според новата структура Клиниката по ревматология би трябвало да се обедини с Клиниката по вътрешни болести.

Настояваме да разберем причините за това взето решение, имайки предвид и факта, че достъпът до ревматолози в България е силно ограничен. Особено това е валидно за пациентите, страдащи от ревматични заболявания в Югоизточна България (областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Бургас), където, според извадка от регистър на НЗОК, работят 4 ревматолози в област Бургас, 1 ревматолог в област Кърджали, 4 ревматолози в област Сливен, няма ревматолог в област Хасково, 4 ревматолози в област Стара Загора и 1 ревматолог в област Ямбол. Общо 14 ревматолози в Югоизточна България.

Ревматичните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в Европа и ние считаме, че е абсурдно да се закриват отделения и клиники по ревматология. Напротив, настояваме легловата база и бюджетът за Клиниката по ревматология на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД да се увеличат с цел да се посрещат нуждите на населението в Югоизточна България.

Има над 200 различни вида ревматични заболявания, като най-често срещани са болест на Бехтерев, ревматоиден артрит, лупус, псориатричен артрит и други. В България няма статистика за броя на хората, които са засегнати от тези проблеми. Въпреки това средно за Европа от болест на Бехтерев страдат 0.6% от населението, от ревматоиден артрит от 0.6 до 1% и от псориатричен артрит 0.3%. Това означава, че само от тези заболявания, които посочихме, в Югоизточна България страдат около 30 000 души.

Разчитаме на вашето съдействие за разрешаване на проблемите, възникващи от взетото решение на Медицинския съвет на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – Стара Загора на 12 декември 2013г., което да бъде в полза на обществото, за да се гарантира нормален лечебен процес.

 

13.01.2014г.

С уважение,
инж. Живко Янков
председател УС БСБББ – АС

[download id=”43″]