[173 – 05.06.2014] – Писмо до НОИ относно ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Изх. номер 173 / 05.06.2014 г.

НОИ 15-02-37/06.06.14г.

До:

Г-н Димитър Манолов

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

Относно: НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) за профилактика и рехабилитация

Уважаеми г-н Манолов,

Предлагаме хората с експертно решение от ТЕЛК за общи заболявания и степен на увреждане, с болест на Бехтерев да имат достъп до парични помощи по програма за профилактика и рехабилитация на НОИ независимо дали са навършили възраст по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Очакваме съдействие от ваша страна за иницииране на промяна в НАРЕДБА No 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация.

Очакваме Вашия отговор.

 

С уважение,

инж. Живко Янков
/Председател на УС БСБББ – АС/

[download id=”53″]