[183 / 15.08.2014] – Запитване до НЕЛК за ТЕЛК решения на хора с болест на Бехтерев

изх. № 183 / 15.08.2014г.

До

Д-Р КЪНЧО РАЙЧЕВ
ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ, РЕГ. ПО Ф.Д. 666 / 2009Г. НА СГС, 6-ТИ С-В, БУЛСТАТ 175815750, ГР. СОФИЯ, КВ. ДИАНАБАД 9-5-20, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ

 

Относно: Достъп до обществена информация на основание чл. 24 и сл. от ЗДИО за статистика за хора с болест на Бехтерев, получили ТЕЛК решения.

 

Уважаеми д-р Райчев,

Българско Сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит е регистрирано дружество с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е член на ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation) международна пациентска организация, както и в България на Федерация Български Пациентски Форум, която е една от четирите национално представени пациентски организации по смисъла на чл. 86 от Закона за здравето.

Моля на основание чл. 24 и сл. от ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:

  1. Колко хора са с ТЕЛК решения за поради болест на Бехтерев?
  2. Как процентно или цифром са разпределени като брой ТЕЛК решенията по области?
  3. Какво е процентното съотношение по групи ТЕЛК решенията при хора с болест на Бехтерев?
  4. Каква е натаваремостта на ТЕЛК комисиите по области?

На основание чл. 28 от ЗДОИ моля исканата от нас информация да ни бъде предоставена в законовия 14-дневен срок.

С уважение,

Инж. Живко Янков

Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”62″]