[186/19.09.2014] – Писмо до МЗ относно предложение за създаване на обществен съвет по ревматология

изх. № 186 / 18.08.2014г.

 

ДО
Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Относно:  Предложение за създаване на обществен съвет по ревматология

 

Уважаеми г-н Министър,

Във връзка с развитието на ревматологията в България, ние от Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев предлагаме Министерство на здравеопазването да предприеме стъпки за създаване на Обществен съвет по ревматология, в който да бъдат включени представители на Българска академия на науките, медицински университети, видни специалисти, работещи в сферата на ревматологията, пациентски организации, държавни институции, представители на съсловни организации и др.

Вярваме, че широката обществена представителност на заинтересованите публични институции и неправителствени организации биха допринесли за подобряване качеството на живот на хората с мускулно-скелетни заболявания.

Разчитаме на Вашата ангажиранoст по поставеното от нас предложение.

 

С уважение,

Инж. Живко Янков
Председател на УС БСБББ – АС

[download id=”63″]