[203/18.06.2015] – Предложения за промени в Изискванията на НЗОК

203/18.06.2015г.

ДО
Д-р Глинка Комитов
Директор на НЗОК

КОПИЕ ДО
Д-р Николай Ингилизов
Директор Дирекция „ Лекарственипродукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане”

                                                          

 

Относно: Предложения за промени в Изискванията на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с  биологични антиремватични лекарствени продукти при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

 

Уважаеми д-р Комитов,   

От името на Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит, Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България  с цел подобряване и улесняване на достъпа до лечение на хората с ревматични заболявания, предлагаме да бъдат направени следните промени в Изискванията на НЗОК при провеждане на лечение на серопозитивен ревматоиден, анкилозиращ спондилит, псориатичен и ювенилен артрит с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ в сила от 01.03.2014 г.

  1. Във връзка със започване и продължаване на лечение с антицитокинови медикаменти да бъде изисквана диспансеризация на пациентите, но само след направени  промени в Наредба 39 за Профилактичните прегледи и диспансеризацията, отнасящи се до обема на медицинските дейности и допълнителни консултации със специалисти при хората с ревматични заболявания лекуващи се с базисна терапия и  терапия с антицитокинови медикаменти. Да се вземе предвид писмо до НЗОК с вх.№ 15-02-76/10.09.2013г. относно промени, касаещи проследяването на пациентите с ревматични заболявания.
  2. За получаване на експертно становище при отпускане на лечение  на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артртит и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ пред Експертна лекарска комисия (ЕЛК) да се явяват само болните започващи първи курс на лечение  или при необходимост от смяна на лечението.
  3. Терапията на страдащите от ревматични заболявания пациенти,които продължават своето лечение с антицитокинови лекарствени продукти  в извънболничната помощ след проведен 6 месечен курс да се продължава от лекуващия ревматолог, а не от съответната Експертна лекарска комисия (ЕЛК). Освен това, пакетът документи за продължаване на лечението да бъде разглеждан и одобряван в съответните РЗОК по протокол 1C     без участието на НЗОК в този процес. Това ще доведе до подобряване и в същото време улесняване достъпа до лечение на нуждаещите се пациенти и ще елиминира забавянето на одобрението на документите между протоколите за продължение.
  4. В електронната система, въведена от НЗОК  и проследяваща посещенията при ревматолог и хоспитализациите за всеки отделен пациент, да бъдат въвеждани и данните от частните прегледи, които не се заплащат от НЗОК, а лично от пациента.

 

Приложение: Писмо/ вх.№ 15-02-76/10.09.2013г.

 

Роза Чеглайска ……………………………………………..
Председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“

Живко Янков…………………………………………..
Председател на Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев

Боряна Ботева…………………………………………………………
И.Д. Председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България

гр.София
18.06.2015 г.

[download id=”83,84″]