ПАТОГЕНЕЗАТА НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ Е КЛЮЧ КЪМ НАМИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

Всички болести започват отнякъде. Разбирането на това как започва болестта може да спомогне за намирането на нейното лечение.

На научен език процесите, водещи до възникване на заболяването се наричат патогенеза.

  • Каква е патогенезата на болестта на Бехтерев?
  • Може ли нследственият фактор HLA-B27 да предизвика автоимунна реакция?
  • Как функционира този фактор?
  • Кои са новостите в лечението на анкилозиращ спондилит?