Стартова позиция:

Легнете по гръб, колената в изправено положение и стъпалата на земята. Повдигнете таза от земята колкото можете, задръжте около 5 секунди и бавно го върнете в начално положение.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *