За по-добър живот на хората с болест на Бехтерев

Отделете 10 минути и попълнете проучване 2020 . Краен срок: 30.04.2020г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe84KbGv47msV4EyZm5MJnbWkfT0n0_yK3hcFLLCoQ6G5h8lQ/viewform?usp=sf_link 

Какво е болест на Бехтерев? Гледайте, за да разберете.

Болестта на Бехтерев – болест на младите мъже – проф. Тройчо Троев, 2016г.

Защо диагнозата при болест на Бехтерев се бави с 5 до 7 години, проф. Златимир Коларов.

Близките и средата са от ключово значение за хората с болест на Бехтерев, Елена Атанасова, психолог, 2016г.

Упражнения при болест на Бехтерев – проф. Тройчо Троев, 2016г.

Овладяване на страсът при болест на Бехтерев, Елена Атанасова, психолог, 2016г.

Ролята на психолога при диагноза хронично ревматологично заболяване, Елена Атанасова, психолог, 2016г.