За по-добър живот на хората с болест на Бехтерев

Влез в системата за достъп до информация в членската секция тук >> Вход в системата

За да може да гледате, слушате, четете материалите трябва да сте член на сдружението и да имате редовно платен членски внос.

За проверка на платен членски внос се свържете с Латинка Станчева: lat@abv.bg

За съдействие да бъдете член на сдружението се свържете с Мина Минчева: minibg@abv.bg

За достъп до членската секция на сайта се свържете с Димитър Грънчаров: dimitar.ivg@gmail.com

Забележка: С цел защита на сайта и информацията, достъп до членската секция е ограничен до IP адрес.