Стани член

За да станете член на сдружението е нужно да изтеглите и попълните ЗАЯВЛЕНИЕ за ЧЛЕНСТВО.


Изтегли заявление за членство

След попълване на заявление се снима (или) сканира и изпраща на office@spondylitisbg.org 

Бележка: Заявлението може да се подпише електронно.