Tag: Анкилозиращ спондилит

 • Покана за Общо събрание – 17.07.2021

  Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 (Google Maps местоположение) от 13:00 часа на 17.07.2021…

 • Генетично влияние върху появата на аксиален спондилоартрит при роднини от първа степен

  Khan M, van der Linden S, Villiger P, Li Z, Khan M, Baumberger H, Zandwijk H, Brown M. Genetic Influences on Occurrence of Axial Spondyloarthritis (axSpA) in First-degree Relatives During a Prospective Study Lasting 35 Years [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2020; 72 (suppl 10) Обща информация/цел: Изследване на степента на проява на анкилозиращ спондилит (АС): изследвани…

 • Покана в национално проучване тревожност

  Показа за участие в национално проучване “Тревожност при хора с болест на Бехтерев” Основни цели на изследването са: Изследване на тревжност като черта при хора с болест на Бехтерев Изследване на тревожност като състояние в момент на социална изолация (COVID-19) при хора с болест на Бехтерев. Извеждане на резултати на хора с болест на Бехтерев…

 • Покана за Общо събрание – 31.10.2020

  Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит, София, представлявано от ЖИВКО ЯНЧЕВ ЯНКОВ – Председател, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе в гр. София, ул “Гладстон” No.8, Зала G8-1 (Google Maps местоположение) от 13:00 часа на 31.10.2020…

 • Какво е Аксиален спондиартрит?

  Какво е Аксиален спондиартрит?

  Аксиален спондилиартрит (АксС или АксСпа) е болезнено, хронично, възпалително заболяване, което засяга предимно гръбначният стълб и сакроилиачните стави (СИС). Включва нерентгенографски АксСпа (нр-АксСпа) и рентгенографски АскСпа, извествен още като анкилозиращ спондилит (АС) или болест на Бехтерев.