Tag: болест на бехтерев лечение

  • Писмо до НЗОК за забавяне на протоколи [15-01-48/15.06.12]

    ————————  изх. № 117 / 13.06.2012  вх. № НЗОК 15-01-48/15.06.12 До д-р Пламен Цеков Управител Националнa здравноосигуритена каса Уважаеми господин Управител, В сдружението от месец Април получаваме сигнали за неспазване на сроковете за издаване на протоколи за лечение с антицитокинови лекарствани протоколи записани в “Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ…