Покана за спортен празник, 16 и 17 юли 2016, Парк Възраждане до МОЛ София

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев и волейболиста Евгени Иванов

ВИ КАНЯТ НА:

СПОРТЕН ПРАЗНИК ВОЛЕЙБОЛЕН МАЧ, ГИМНАСТИКА ЗА ГЪРБА И ВЕСЕЛИ ИГРИ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО.

16 юли (събтота) 2016 от 11.00 часа, Парк Възраждане

Имаш болки в гърба?

Ела на 16-ти и 17-ти юли от 11 часа в  Парк Възраждане до МОЛ София, за да получиш полезни съвети от Българското Сдружение на болните с Бехтерев как да се справиш с болката. Подготвили сме спортен празник с волейболиста Евгени Иванов, както и весели игри за цялото семейство.

[225 / 12.04.2016] – Писмо до НЗОК за провеждане на среща в периода 12 – 19 април 2016 г., на която да обсъдим начините за провеждане на лечение на пациентите с ревматични заболявания и изискванията за диспансеризация

ДО:

д-р Глинка Комитов
Управител на НЗОК

КОПИЕ ДО:

Иванка Кръстева
Подуправител на НЗОК

Д-р Стаменова
експерт в НЗОК

Уважаеми госпожи и господа,

Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” искаме да проведем с Вас среща в периода 12 – 19 април 2016 г., на която да обсъдим начините за провеждане на лечение на пациентите с ревматични заболявания и изискванията за диспансеризация. Имайки предвид здравето и живота на пациентите, считаме, че нуждата от такава среща е изключително належаща и трябва да се състои преди влизане в сила на нови критерии за лечение. Очакваме от Вас отговор в най-скоро време.

Дата:  08.04.16 г. , гр. София

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

[199 / 04.05.2015г.] – Благодарствен адрес до “СБР – НК” ЕАД – Баните

Изх. № 199 / 30.04.2015

 ДО 
Д-Р АЛЕКСИ КАРОВ
ДИРЕКТОР СБР „БАНИТЕ“

КОПИЕ ДО
ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА
ПРОКУРИСТ НА „СБР – НК“ АД

 

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

ОТ

БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

 

Уважаеми дами и господа,

След края на груповата рехабилитация организирана от Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев в СБР „Баните“ между 20 и 27 април 2015 г., искаме да изкажем своята признателност за прекрасното отношение и професионализъм.

От името на членовете на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев Ви благодарим за топлото посрещане, внимание и отношение на д-р Алекси Каров – директор на СБР „Баните“ и Ивайло Симеонов – рехабилитатор.

Поднасяме и своите специални благодарности към целият екип на болницата.

Оставаме и с надеждата, че сътрудничеството ни ще продължи и в бъдеще.
С уважение,

/Живко Янков/
председател на УС БСБББ – АС

[download id=”78″]

Програма за подкрепа на социално слаби пациенти, кандидатстващи за биологично лечение, чрез предоставяне на безплатни тестове за хепатит и туберкулоза

logo16_300

Мили приятели,

Сдружението стартира програма за подкрепа на социално слаби пациенти, кандидатстващи за биологично лечение, чрез предоставяне на безплатни тестове за хепатит и туберкулоза.

Стъпки за участие в програмата:

Стъпка 1. Личният ви лекар ви насочва с направление за преглед към ревматолог (при положение, че сте хоспитализиран отивате на стъпка 2);

Стъпка 2. Ревматолог ви насочва чрез стандартно медицинско направление за изследване на:

  • квантиферонов тест
  • HBs Ag
  • Anti HCV
  • RF – Ревматоиден фактор

Стъпка 3. Саморъчно попълвате и подписвате ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 );

Стъпка 4. Свързвате се с представител на сдружението за избраната от вас лаборатория. Информация за избор на лабораториите, където се провеждат изследвания по програмата и контактни данни на представители на сдружението може да намерите на стр.2 от ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 ).

Стъпка 5. Представител на сдружението подвърждава начина за получаване на подписаното от вас ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 ).

Стъпка 6. След физическо получаване на ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( Zayavl-Kvantifer_kor2 ), представител на сдружението подвърждава записването ви в списъка за участие в програмата, както и датата на явяване.

Стъпка 7. Провеждате изследването в избраната от вас лаборатия и в избрания от вас ден.

ЗинИнвест
МБАЛ “Св. Наум”

БСБББ – АС
03.12.2013г.