Tag: брюкселска декларация

  • В брой 4 на Информационен бюлетин четете…

    [download id=”19″] Информационна консултация; Резюме от форум на БСБББ – АС в гр. Русе; Участие на ОПРЗБ в редовен конгрес на EULAR в Берлин; Визита на PARE в София; Ежегоден конкурс на EULAR за есе “Едгар Стейн”; В България подписаха Брюкселска декларация; [download id=”19″]  

  • Брюкселска декларация

    На 19.10.2010 г. Белгийското ръководство на ЕС в партньорство с ръководството на EULAR проведоха конференция на която обсъдиха проблеми в ревматологичният сектор. Събитието събра на едно място около 150 представители на пациенти, медицински специалисти, ревматолози, лица отговарящи за правенето на политики на национали нива, научни работници и други заинтересувани. Резултат от проведената среща е приемането…