Tag: бсббб

  • Резюме на 3-та национална среща – ШУМЕН 2013

    Третата национална среща на хора с болест на Бехтерев се проведе на 27.04.2013г. в гр. Шумен. По време на срещата се опитахме да обхванем най – важните аспекти на здравния и социалния живот на хората с болест на Бехтерев. За първи път бяха представени 6 презентации в сферата на достъпа до лечение и медицинска рехабилитация,…

  • Покана за годишно общо събрание 2013 година

    Управителният съвет на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ спондилит, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на БСБББ – АС, на 30.03.2013 г. в 13,30 ч. в София на адрес: ул. Княз Борис I № 73, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БСБББ – АС, от…

  • ПОКАНА СРЕЩА БЛАГОЕВГРАД – 30.09.2012

    Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев Ви кани   на среща в гр. Благоевград на 30.09.2012 /неделя/ от 12:00ч. в ресторант – пица “Ларж” (намираща се в центъра на Благоевград близо до пощата) – Facebook страница на заведението тук    Натиснете тук за да попълните присъствена форма, за улеснение на организиране и резервиране на…