[224 / 12.04.2016] Писмо до Омбудсман за среща

Вх. №: 3335/12.04.2016
Изх. № 224/12.04.2016

ДО:

Г-жа Мая Манолова
Омбудсман на Република България
гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон” № 22

ПОКАНА

От
Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит”
и
„Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев”

Уважаема г-жо Манолова,

Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” бихме желали да ви поканим на съвместна среща, на която да обсъдим следните точки, заложени в жалбата ни към Вас:

  1. Неизпълнение от страна на НЗОК и Надзорен Съвет на НЗОК на Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/;
  2. Изисквания на НЗОК за диспансеризация и лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 – годишна възраст в извънболничната помощ;
  3. Имуществени и неимуществени вреди за пациентите, вследствие на изискванията на НЗОК за диспансеризация и случаите на отказ за започване и продължаване на последващ етап на лечение с биологични антиревматични лекарствени продукти;
  4. Сезиране на Общото Събрание на Колегиите на Върховен Административен Съд, относно тълкуване на Определение № 1553 от 12.02.2016 на 5 – членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/.

          Ние пациентите с ревматични заболявания се надяваме да осъществим съвместната ни среща в удобен за Вас ден и час преди влизането на нови изисквания и критерии за лечение.

Дата:  08.04.16 г. , гр. София   

РОЗА ЧЕГЛАЙСКА
Председател на Сдружение „АПРА”

ЖИВКО ЯНКОВ
Председател на Сдружение „БСБББ”

Решение на ВАС от 17.03.2016, с което Агенция за социално подпамагане може да изплаща добавка за балнеолечение и рехабилитация независимо от лечебно заведение или санаториум

В Държавен вестник са публикувани решенията на Върховния административен съд за отмяната на текстовете в Правилника за приложение на ЗИХУ, според които правото на добавка за балнеолечение и за рехабилитационни услуги,  е налице само ако това процедурите са извършени в лечебни заведения, отговарящи на медицинския стандарт.

С отпадането на това ограничение, може да се иска от Агенция за социално подпомагане, изплащането на такава добавка, независимо в какво лечебно заведение или санаториум са провеждани такива процедури.

[download id=”129″]

Писмен отговор по подадена частна жалба от НЗОК срещу Определение от 11.11.2015 г по адм.д. № 11860/2015

На 13.12.2015г. внесохме писмен отговор до ВАС относно частна жалба от НЗОК срещу определение от 11.11.2015 г по адм.д. № 11860/2015.  Натиснете тук, за да прочетете внесената във ВАС частна жалба от НЗОК.

[download id=”125″]

 

[Добра новина] – ВАС спира действието на Изисквания за лечение с биологични в сила от 18.08.2015

[download id=”122″]

Определение по адм. дело № 11860 / 2015. –> пълен текст на жалба (натисни тук)

СПИРА действието на Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК и в сила от 18.08.2015г., до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

[download id=”122″]

 

РЕШЕНИЕ № 5146 В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД гр. София, 23.07.2013 г.

Мили приятели,

Запознайте се с РЕШЕНИЕ № 5146 В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД гр. София, 23.07.2013 г. Документа има отношение към положително решение на Комисия защита от дискриминация (линк).

Адмнистративен съд – гр. София отменя решението на Комисия защита от дискриминация за наличие на дискриминация от страна на държавата. В същото време, текста в който се казва, че има нужда от кръгла маса и обсъждане на въпроса остава в сила. Това изисква добрата воля на Министерство на здравеопазването, здравна каса и другите отговорни институции.

reshenie_VAS

[download id=”35″]