Tag: венозни биологични средства

  • Писмо до министър Стефан Константинов по повод отговор на парламентарен въпрос

    ОПРЗБ изх.номер/29 – 03.06.2011 г. БСБББ изх.номер/104 – 03.06.2011 г. МЗ вх.номер – 91-00-179/06.06.2011 До министър Стефан Константинов Министерство на здравеопазването ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ и ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ Уважаеми г-н министър, Във връзка с ваше изказване в отговор на питане по време на парламентарен…

  • НЗОК обеща, че няма да има проблеми

    Разговор между Калина Пенчева (директор на дирекция Лекарствена политика към НЗОК) и Живко Янков (председател на сдружението на болните от болестта на Бехтерев) за проблемите с доставката на лекарства по протоколи на НЗОК в аптеките и преместването на венозните биологични средства от приложение 1 в приложение 2 на позитивният лекарствен списък. Слушай разговора осъществен със…