Tag: венозни медикаменти

  • Жалба до ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    вх. № 15-02-2/19.01.2011 изх. № 80 / 12.01.2011 ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ЖАЛБА ОТ БЪЛГАРСКОТО  СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ Уважаеми господин Омбудсман, Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев е крайно разтревожено заради нарушаване на правото на пациентите с ревматологични заболявания да се лекуват адекватно. На 11.11.2010г.…